חדשות
גמול קלטות
הודעה אודות גריעת הקלטות של אמנים ישראלים שונים (לפי רשימה מצורפת)
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע סאן טיילור (ארנון נאור)
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע סאן טיילור (ארנון נאור)
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע אדי ונועה
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע שלומי סיבוני
הוארך ההיתר לפעילותה של הפדרציה

בהתאם להחלטת בין הדין להגבלים עסקיים מיום 11.01.2017, הוארך ההיתר לפעילותה של הפדרציה לתקופה של חמש שנים נוספות.

ניתן לעיין בהחלטת בית הדין מיום 11.01.2017 במידע משפטי שמופיע בסרגל הכלים תחת לשונית הממונה על ההגבלים העסקיים.

הודעה אודות גריעת כל ההקלטות בביצוע אבנר שטראוס
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע נתן כהן
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע החברים של נטאשה
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע רמי קלינשטיין
הודעה אודות גריעת הקלטות של עינן פרל
הודעה אודות גריעת ההקלטות בביצוע אדם גורליצקי
תשלום דרישות
הצג
מחשבון לעסקים
סוג העסק
גודל העסק
שעתוק - האם המוסיקה משודרת במדיה המקורית שלה או שהיא הועברה למדיה אחרת, למשל מחשב
עם שעתוק
צרו קשר
רחוב הבונים 10, רמת גן 52462
טלפון 03-6130715/6
פקס 03-5756747
שלח מייל
 
©כל הזכויות שמורות לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות
הפדרציה הישראלית
לתקליטים וקלטות בע"מ