חדשות
גמול קלטות
הודעה אודות גריעת הקלטות של אמנים ישראלים שונים (לפי רשימה מצורפת)
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע סאן טיילור (ארנון נאור)
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע סאן טיילור (ארנון נאור)
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע אדי ונועה

 ביום 17.09.17 התקבלה בפדרציה הודעה אודות גריעת ההקלטה "שכחנו לאהוב" בביצוע אדי ונועה שהזכויות בהן בבעלות אדי סיון ונועה הובני (אשר הועברו לפדרציה באמצעות א.מ הפקות מוסיקה בע"מ). תוקף גריעת הזכויות בהקלטות מאת הפדרציה הוא החל ביום 18.10.17.

 

החל מיום 18.10.17 ההקלטה דלעיל לא תיכלל ברפרטואר ההקלטות שלפדרציה זכויות בהן. רישיונות לשימוש בהקלטות, מכל סוג שהוא, שתעניק הפדרציה, מיום 18.10.17, לא יכללו את ההקלטה הנגרעת ולצורך כל שימוש בהקלטה זו (לרבות ביצוע פומבי, שידור וכיוב’), יש להסדיר הרשאה מתאימה מאת בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם. רישיונות שהפדרציה העניקה עד למועד הגריעה שלעיל, ימשיכו לכלול את ההקלטה האמורה, עד לתום תקופת הרישיון, או עד ליום 31.12.17, לפי המוקדם מבין מועדים אלו.

 

הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע שלומי סיבוני
הוארך ההיתר לפעילותה של הפדרציה
הודעה אודות גריעת כל ההקלטות בביצוע אבנר שטראוס
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע נתן כהן
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע החברים של נטאשה
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע רמי קלינשטיין
הודעה אודות גריעת הקלטות של עינן פרל
הודעה אודות גריעת ההקלטות בביצוע אדם גורליצקי
תשלום דרישות
הצג
מחשבון לעסקים
סוג העסק
גודל העסק
שעתוק - האם המוסיקה משודרת במדיה המקורית שלה או שהיא הועברה למדיה אחרת, למשל מחשב
עם שעתוק
צרו קשר
רחוב הבונים 10, רמת גן 52462
טלפון 03-6130715/6
פקס 03-5756747
שלח מייל
 
©כל הזכויות שמורות לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות
הפדרציה הישראלית
לתקליטים וקלטות בע"מ