חדשות
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע קווארטטוקאן
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע אליה גבאי
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע Lubazuk

 ביום 01.04.19 התקבלה בפדרציה הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע Lubazuk   המפורטות ברשימה מטה שהזכויות בהן בבעלות טל אבני, (אשר הועברו לפדרציה באמצעות אסף רחמני – קמ"ע). 

תוקף גריעת הזכויות בהקלטות מאת הפדרציה הוא החל ביום 01.05.19.  החל מיום 30.04.19 ההקלטות דלעיל לא יכללו ברפרטואר ההקלטות שלפדרציה זכויות בהן.

רישיונות לשימוש בהקלטות, מכל סוג שהוא, שתעניק הפדרציה, מיום 01.05.19, לא יכללו את ההקלטות הנגרעות ולצורך כל שימוש בהקלטות אלו (לרבות ביצוע פומבי, שידור וכיוב’), יש להסדיר הרשאה מתאימה מאת בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם.

רישיונות שהפדרציה העניקה עד למועד הגריעה שלעיל, ימשיכו לכלול את ההקלטות האמורות, עד לתום תקופת הרישיון, או עד ליום 31.12.19, לפי המוקדם מבין מועדים אלו.


להלן רשימת ההקלטות הנגרעות:

  1. Hey Mister
  2. Jubilation
  3.  Nothing 
  4. Ocean
  5. The Man In The Mirror
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע יוני ג’הסי
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע שלמה יידוב
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע יהושע לימוני
הודעה אודות גריעת הקלטה בביצוע יונתן רוזן
הודעה אודות גריעת הקלטה בביצוע עומר נצר
הודעה אודות גריעת הקלטה בביצוע תהל קליין
הודעה אודות גריעת הקלטה בביצוע חן כהן
הודעה אודות גריעת הקלטה בביצוע ספנסרוסו
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע בן ארצי
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע עודד ישראל מנשרי
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע שי גבסו
הודעה אודות גריעת הקלטה בביצוע אורן ברזילי
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע יוסי נטיב
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע סתיו נחום
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע דויד ברוזה
הודעה אודות גריעת הקלטה בביצוע אפק לאמור
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע שרית חדד
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע אברהם טל
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע "אבי ליבוביץ’ אורקסטרה"
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע "פטי בוידס" Pattie Boyds
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע "בויאקה"
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע סאן טיילור (ארנון נאור)
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע שפיטה (רותם שפי)
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע יוסי פרץ
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע מאיה בלזיצמן ומתן אפרת
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע אלה שדיאור
גמול קלטות
הודעה אודות גריעת הקלטות של אמנים ישראלים שונים (לפי רשימה מצורפת)
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע סאן טיילור (ארנון נאור)
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע סאן טיילור (ארנון נאור)
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע אדי ונועה
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע שלומי סיבוני
הוארך ההיתר לפעילותה של הפדרציה
הודעה אודות גריעת כל ההקלטות בביצוע אבנר שטראוס
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע נתן כהן
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע החברים של נטאשה
הודעה אודות גריעת הקלטות של עינן פרל
הודעה אודות גריעת ההקלטות בביצוע אדם גורליצקי
תשלום רשיון השמעה פומבית באמצעות אתר האינטרנט
הצג
מחשבון לעסקים
סוג העסק
גודל העסק
שעתוק - האם המוסיקה משודרת במדיה המקורית שלה או שהיא הועברה למדיה אחרת, למשל מחשב
עם שעתוק
ללא שעתוק
צרו קשר
רחוב הבונים 10, רמת גן 52462
טלפון 03-6130715/6
פקס 03-5756747
שלח מייל
 
©כל הזכויות שמורות לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות
הפדרציה הישראלית
לתקליטים וקלטות בע"מ
 הצג את כל היצירות - פעולה זו עלולה לקחת זמן רב