הממונה על ההגבלים העסקיים

היתר הפדרציה לחמש שנים

נוסח תנאי פעילות הפדרציה לחמש שנים

תמצית תנאים לפעילות לחמש שנים

המבנה המשפטי והארגוני של הפדרציה
דיווח על הפעולות העיקריות בשנה הרלוונטית
סך הכנסות הפדרציה בחלוקה לפי רישיונות
סך עלויות הפדרציה
שאלות ותשובות
הצג
חדשות
2017-09-12
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע שלומי סיבוני
קרא עוד
2017-09-12
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע אדי ונועה
קרא עוד
2017-02-01
הוארך ההיתר לפעילותה של הפדרציה
קרא עוד
צרו קשר
רחוב הבונים 10, רמת גן 52462
טלפון 03-6130715/6
פקס 03-5756747
שלח מייל
 
©כל הזכויות שמורות לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות
הפדרציה הישראלית
לתקליטים וקלטות בע"מ